Ukončení provozu eshopu na prodej předplacených karet MYUNICARD

Ukončení provozu eshopu na prodej předplacených karet MYUNICARD
Podle stávající legislativy na základě Zákona o evidenci tržeb má společnost mobie2card a.s. povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb od 1.3. 2017, pokud bude společnost i nadále provozovat eshop na prodej předplacených karet MYUNICARD na webových stránkách http://www.mobile2card.eu/ . Naše společnost se proto rozhodla nejpozději k 28.2. 2017 provozování eshopu ukončit, protože se rozhodla elektronickou evidenci tržeb nezavádět. Provoz našeho eshopu garantujeme do 31.12.2016. Doporučujeme proto všem zájemcům o pohodlný nákup předplacené karty MYUNICARD prostřednictvím našeho eshopu, aby tento nákup zrealizovali nejpozději do konce letošního roku.