Nové obchodní podmínky k 1.3.2017

Z důvodů legislativních změn dochází k úpravě obchodních podmínek týkajících se všech námi vydaných karet. Úplné znění obchodních podmínek platných od 1.3.2016 naleznete na: https://www.anonymnikarta.cz/mobile2card/Download