Tabulka limitů a poplatků

Hotovostní dobití Karty v provozovně Distributora (+ případný poplatek dle sazebníku Distributora)1,5 %, min. 5 Kč
Bezhotovostní dobití Karty v provozovně Distributora (+ případný poplatek dle sazebníku Distributora)1,5 %, min. 5 Kč
Dobití Karty převodem z běžného účtu a prostřednictvím platební brány25 Kč
Výběr hotovosti z ČSOB Bankomatu29 Kč
Výběr hotovosti z jiného než ČSOB bankomatu v rámci ČR 29 Kč
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí10 Kč + 2,5 %
Platba Kartou za zboží a služby v ČR0 Kč
Platba Kartou za zboží a služby v zahraničí
 (vč. zahraničního internetového obchodu)0 Kč
Dotaz na zůstatek v bankomatu0 Kč
Změna PIN v bankomatu10 Kč
Opětovné vydání PIN25 Kč
Poplatek za identifikaci držitele karty na České poště99 Kč
Zpětná výměna podle bodu 11.2, druhá věta Podmínek (převod z Karty na běžný platební účet, složenka, nová Karta nebo vybití)20 Kč
Měsíční poplatek za neaktivní Kartu dle bodu 7.15 Podmínek (účtován po 2 měsících bez transakce na Kartě)30 Kč
Výběr hotovosti u přepážky jiné banky (v ČR i zahraničí)250 Kč

Tabulka limitů uvádí omezení při používání Karty, která se odvíjejí od úrovně poskytnutých informací. Aktivuje-li držitel Kartu pouze pomocí SMS , budou limity Karty nižší než po registraci nebo plné aktivaci Karty. Držitel může úroveň poskytnutých informací pouze zvyšovat, tzn., že po plné identifikaci na České poště již nelze limit snížit zpět na úroveň registrace nebo aktivace Karty.

Držitel Karty může využít Kartu podle uvedených limitů, pokud provede…DobíjeníLimit dobíjeníPlatby u obchodníka na internetuMaximální zůstatek KartyVýběr z ATMLimit výběru z ATM a zpětné výměny bez identifikace
aktivaci Karty prostřednictvím SMS zprávy…Pouze jednou3 500 KčAnoaž 3 500 KčNelzeNelze
(pouze platba u obchodníka do 3 500 Kč)
… a navíc Kartu zaregistruje na Webových stránkách…Opakovaně13 500 Kč
 za den

27 000 Kč
 za měsíc

60 000 Kč
 za kalendářní rok
Anoaž 60 000 Kč v kalendářním rocePouze v ČR25 000 Kč
 v kalendářním roce
… a navíc se plně identifikuje na České poštěOpakovaně135 000 Kč 
za den

600 000 Kč
 za kalendářní rok
Anoaž 600 000 Kč v kalendářním roceBez omezení600 000 Kč 
v kalendářním roce

Po aktivaci Karty může držitel Karty provést jedno dobití do výše 3 500 Kč, aniž by se jakkoliv identifikoval. Chce-li však držitel Kartu znovu dobít, musí se registrovat předepsaným způsobem. Pro využití maximálního limitu a zůstatku Karty se musí držitel Karty plně identifikovat na České poště. Denní, týdenní ani měsíční limity pro platby u Obchodníka či na internetu nebo pro výběr z Bankomatu nejsou stanoveny. ČSOB si vyhrazuje právo tyto limity zejména z důvodu bezpečnosti zavést. O této skutečnosti bude držitel Karty informován.

Obchodní podmínky